Info Hooggevoeligheid

Mannaz vzw

Eventuele gevolgen van niet begrepen HSP gedrag

Sommige HSP's krijgen een sterke behoefte zich terug te trekken en worden stil.  Niet alleen zo nu en dan op een kamertje, maar vluchten uit het dagelijks leven. Ze zoeken liever de eenzaamheid dan gezelschap.

Anderen zijn juist heel erg bezig de omgeving naar hun 'hand te zetten' maar stuiten daarbij op weerstand. Ze willen een omgeving zo regelen, dat zij zich er ook in thuis kunnen voelen.

Of ze cijferen zichzelf teveel weg opdat anderen het goed hebben. In het dagelijks leven of bv. tijdens een feestje voelen ze zich heel erg verantwoordelijk voor een goed verloop van de gang van zaken. Hoe zwaar die last dan was, merken ze pas als het voorbij is en alles van ze afvalt. Dan komt de reactie.

Ook komt het vaak voor dat hooggevoelige mensen zich tot het uiterste aanpassen aan wat anderen van hen verwachten. Het worden stille en zachtaardige, soms verlegen mensen. Ze kunnen echter ook het gevoel krijgen en blijven houden dat ze zichzelf niet kunnen of mogen zijn. Dat kan subtiele ingeslikte wrok of frustratie opleveren.

Ze kunnen een schuldgevoel ontwikkelen, als ze er niet in slagen aan de (soms slechts veronderstelde) eisen van de omgeving te voldoen. Of ze schamen zich voor gevoelens, waarvan ze vinden dat die er niet zouden mogen zijn.

Meestal vinden ze het moeilijk hun grenzen te stellen en te bewaken.

Weer anderen, vaak jeugdigen, camoufleren hun onzekerheid met provocerend of macho gedrag en komen in conflict met ouders, leraren, enzovoort. Ze verzetten zich of sluiten zich af.

Tenslotte zijn er hooggevoelige mensen die een harnas van afstand om zich heen (moeten) optrekken. Ze lijken dan koel, afstandelijk en uit de hoogte, ongenaakbaar soms. Dit, terwijl ze soms zoveel behoefte hebben aan warmte en relatie.

Veel hooggevoeligen worstelen een groot deel van hun leven met een moeilijk dilemma. Ze worden heen en weer geslingerd tussen de sterke behoefte aan stilte, rust en terugtrekken enerzijds en anderzijds de drang zich aan te passen aan de omgeving om de broodnodige goedkeuring, acceptatie en waardering te krijgen.

Dat maakt moe, vaak ook eenzaam, onzeker en verdrietig.

Het valt zeker niet uit te sluiten dat veel problemen zoals faalangst, onzekerheid, depressies, overmatig alcoholgebruik, verslaving en zelfs zelfdoding niet 'opgelost' konden worden, omdat het onderliggende feit, namelijk het feit dat de persoon hooggevoelig was, niet (h)erkend werd. Veel eeuwig kwellende vragen die nabestaanden na zelfdoding van een geliefde hebben, vinden hun antwoord in het feit dat hun kind of ouder of partner een 'HSP-er’ was.

Ook de omgeving van een hooggevoelig iemand kan het er moeilijk mee hebben. Het is niet altijd eenvoudig met een hooggevoelig iemand samen te leven. Ouders van een hooggevoelig kind, partners van een hooggevoelig persoon, kinderen van een hooggevoelige ouder weten wat het is.

Omgaan met iemand die zo fijngevoelig is, kan een wereld van onbegrip en frustratie voor beiden worden.