Info Hooggevoeligheid

Mannaz vzw

Kenmerken van HSP jongeren

1.      Nieuwsgierigheid

Een gevoelig kind heeft een diepere band met de omgeving en dat maakt dat het geïnteresseerd is in die omgeving. Ze stellen veel vragen, soms zo veel dat je er moe van wordt. Ze zullen dan ook meer onderzoek doen dan de rest van hun leeftijdsgenootjes.

2.     Opmerkzaamheid

Hooggevoelige kinderen zullen sneller dan gemiddeld zien dat er iets veranderd is of aanvoelen wat er moet gebeuren om iets te verbeteren.  Omdat ze veel subtiele dingen opmerken, hebben ze een grotere stroom  indrukken te verwerken waardoor ze snel overprikkeld kunnen raken. Dat komt omdat de informatiestroom complexer wordt verwerkt. En er zijn in onze wereld heel veel prikkels die binnenkomen en verwerkt moeten worden:  o.a. TV, computer, radio en kranten. Maar ook op straat is het druk, en in elke winkel speelt tegenwoordig luide muziek.  Voor een hooggevoelig kind zijn er overal dingen die onrust geven. Kinderen worden moe van alle prikkels die ze moeten verwerken. Ze gaan dan huilen en jengelen….. Rust en hen de tijd geven om indrukken te verwerken, is wat ze nodig hebben.

  3.     Intens

Hooggevoeligen kunnen intens genieten van kleine dingen. Maar aan de andere kant kunnen ze ook intens boos worden. Ze zijn dus wat extremer in hun uitingen. Als ze vrolijk zijn, zijn ze ook echt vrolijk en als ze boos zijn, zijn ze ook echt helemaal boos. De intensiteit is op dat moment ook van hun gezicht af te lezen.

  4.     Communicatief

Als hoogsensitieve jongeren aandacht geven, dan willen ze die ook voor 100% geven. Als zij aandacht nodig hebben moet het ook voor 100% zijn.  Als ze bezig zijn een verhaal te vertellen wat voor hen belangrijk is en je neemt ondertussen een overgaande telefoon op kan het goed zijn dat ze zich gekwetst voelen en zich afsluiten of terugtrekken in hun eigen wereld.  Eerlijkheid in communicatie is wat ze ook eisen anders zullen ze dubbele boodschappen opvangen en niet weten wat ze er mee moeten doen. Als je met woorden het éne zegt maar met je lichaamstaal iets anders, dan weten ze dat. Daar hebben ze geen psychologische training voor nodig. Daardoor raken ze in de war en krijgen een innerlijk conflict.

  5.     Gevoelig voor stemmingen en emoties van anderen

HSP kinderen kunnen een ruimte binnenkomen en aanvoelen wat er aan de hand is.  Ze weten in wat voor stemming je bent.  Dat kan positief zijn omdat ze weten hoe de zaken ervoor staan, maar heeft vaak het tegenovergestelde effect.  Ze beseffen vaak niet dat de emoties die ze oppikken niet van hen zijn of dat ze verkeerde conclusies trekken uit wat ze voelen. Juist omdat ze zo subtiel voelen, kunnen ze ook makkelijk overdonderd worden door emoties van anderen en zichzelf daarin volledig verliezen. Het is wel prettig om in elke situatie te kunnen voelen hoe je moet reageren, maar het kind moet wel geleerd worden hoe hier constructief  mee om te gaan.

  6.     Fantasie

Fantasie is een bron van vreugde en creativiteit. Hooggevoelige kinderen hebben een bijzonder groot associatief vermogen en gebruiken dat ook om te leren. Met die fantasie kunnen hele werelden gecreëerd worden. Ze gebruiken ook vaak hun fantasie om een vluchtwereld te creëren.

  7.     Intuitie

De intuïtie hoort bij de eigenheid van het kind. Als het hooggevoelige kind te vaak wordt bestraft of uitgelachen terwijl het zijn gevoel of intuïtie volgt, zal het zijn eigen intuïtie niet meer vertrouwen.  Intuïtie is vaak een teer punt bij hooggevoeligen, gezien er geen logica is die verklaart waarom het kind bepaalde dingen doet. Het vraagt een vertrouwen van de ouders in de innerlijke wijsheid van het kind. Ze zijn wijs voor hun leeftijd, alhoewel dat vaak niet wordt onderkend.

8.    Nadenken

Hooggevoelige kinderen en jongeren  vragen zich voortdurend af waarom er iets gebeurt en wat de verbanden zijn. Het betekent ook dat als ze een keuze moeten maken, ze alles af zullen wegen. Hooggevoeligen hebben vaak problemen met het maken van keuzes. Het lijkt dan of ze traag zijn, maar op dat moment speelt  er zich allerlei  af in hun hoofd.  Hierdoor hebben hooggevoeligen vaak problemen met ‘aarden’.   Ze hebben grenzen en structuur nodig,  liefdevolle aanraking en een veilige thuis waar ze tot rust kunnen komen en welkom zijn. Om het aarden te bevorderen is lichaamsbeweging heel goed voor ze.   Sommige hooggevoelige jongeren trekken zich zodanig terug in hun hoofd dat ze een afkeer voor het lichamelijke ontwikkelen.  Of ze hebben er geen contact meer mee, waardoor ze vb. auto-mutileren (krassen) om hun lijf weer te voelen.

  9.     Groepsgevoel

Gevoelige kinderen zijn ook nieuwsgierig naar andere mensen. Ze kunnen zich dus wel in groepen begeven, maar dan wel onder bepaalde condities. Ze zullen ofwel mede HSP’s opzoeken of de neiging hebben om zich terug te trekken. Ze houden van echte gesprekken die ergens over gaan, over dingen die met het hart te maken hebben. Daarom houden ze vooral van één op één gesprekken die dieper gaan. Als ze plotseling in de aandacht staan, worden deze kinderen vaak nerveus. Als een gevoelig kind geen aandacht wil,  is het beter dat ook te respecteren. Het is zelfs verstandig om het kind zelf te vragen wat het wil. Maar soms is het juist nodig om het kind over de drempel te helpen opdat het geen bange volwassene zal worden die de wereld ziet als een plek vol bedreiging.

  10.ADHD en HSP

Er zijn heel veel overeenkomsten tussen HSP en ADHD, maar er is een heel belangrijk verschil wat het onderscheid maakt. Een hooggevoelig kind kan zich in een prikkelarme omgeving goed concentreren en is rustig. Een ADHD kind blijft ook in deze omgeving onrustig en ongeconcentreerd. Ook is wetenschappelijk bewezen dat de doorbloeding van de hersenhelften verschillend is. Bij een ADHD kind is de linkerhersenhelft meer doorbloed dan bij een hooggevoelig kind, daar is het namelijk de rechterhersenhelft die beter doorbloed is.

 

Terug naar Home Page

Robert en Jasmijn