Info Hooggevoeligheid

Mannaz vzw

Ben jij hooggevoelig? 

Zelftest uit Elaine Aron's boek
Criteria om hooggevoeligheid te kunnen diagnosticeren

Aron (2004a) geeft in haar boek een zelftest om te kunnen bepalen of je hoog sensitief bent of niet.
Een vraag dient beantwoord te worden met ‘ja’ als het in ieder geval enigszins voor de
betreffende persoon opgaat.
Een vraag dient beantwoord te worden met ‘nee’ als het niet
speciaal of helemaal niet voor de betreffende persoon geldt.


Aron (2004b) geeft aan dat iemand waarschijnlijk niet hooggevoelig is als hij alleen voor één ding sensitief is of als die sensitiviteit op zijn leeftijd normaal is. Ook is iemand niet hooggevoelig als de sensitiviteit of angstige reacties zich pas zijn gaan voordoen na grote stress of ingrijpende veranderingen in het leven- zoals bijvoorbeeld een verhuizing, echtscheiding of nieuwe opvoeder. (Aron, 2004b)

Net als Aron (2004a) is ook Bos (2005) van mening dat er geen eenduidig antwoord te geven is
op de vraag of je werkelijk hooggevoelig bent of niet.

Volgens Bos (2005) is het punt dat er
diverse gradaties en verschillende terreinen zijn. Hooggevoeligheid zou men kunnen zien als een schaal waarop je jezelf een cijfer kunt geven. Daarbij zal misschien op het ene gebied hoger gescoord worden dan het andere. (Bos, 2005)

Er zijn onder hooggevoeligen grote verschillen.
Click to edit table header
 
 
Ik ben me bewust van subtiele signalen in mijn omgeving.
  JA
  NEE
 Ik wordt beïnvloed door de stemmingen van anderen.
  JA
  NEE
 Ik ben nogal gevoelig voor pijn.
  JA
  NEE
 Tijdens drukke dagen merk ik dat ik behoefte heb om me terug te trekken in mijn bed of een donkere kamer of een andere plek waar ik ongestoord alleen kan zijn.
  JA
  NEE
 Ik ben bijzonder gevoelig voor de effecten van cafeïne.
  JA
  NEE
 Ik raak gemakkelijk overvoerd door dingen als fel licht, sterke geuren, grove weefsels of harde sirenes.
  JA
  NEE
 Ik heb een rijke en complexe innerlijke belevingswereld.
  JA
  NEE
 Ik voel me niet op mijn gemak bij harde geluiden.
  JA
  NEE
 Ik kan diep ontroerd raken door kunst of muziek.
  JA
  NEE
 Ik ben consciëntieus.
  JA
  NEE
 Ik schrik gemakkelijk.
  JA
  NEE
 Ik voel me opgejaagd als ik veel moet doen in korte tijd.
  JA
  NEE
 Als mensen zich in een fysieke omgeving niet prettig voelen weet ik meestal wat er moet gebeuren om dat te veranderen (door bijvoorbeeld het licht te dimmen of het meubilair te verplaatsen).
  JA
  NEE
 Ik raak geïrriteerd als mensen proberen me te veel dingen tegelijk te laten doen.
  JA
  NEE
 Ik doe erg mijn best te voorkomen dat ik fouten maak of dingen vergeet.
  JA
  NEE
 Ik kijk uit principe niet naar gewelddadige films of tv-shows.
  JA
  NEE
 Ik voel me ongemakkelijk als er veel om me heen gebeurt.
  JA
  NEE
 Als ik erge honger heb heeft dat een sterke invloed op mijn concentratievermogen of mijn humeur.
  JA
  NEE
 Veranderingen in mijn leven brengen me van mijn stuk.
  JA
  NEE
 Ik heb een neus voor delicate geuren, smaken, geluiden en kunstwerken en geniet daarvan.
  JA
  NEE
 Het vermijden van situaties die mij van streek maken of overbelasten heeft bij mij een hoge prioriteit.
  JA
  NEE
 Als ik met iemand moet wedijveren of op mijn vingers wordt gekeken, word ik zo nerveus of gespannen dat mijn prestaties veel minder zijn dan gewoonlijk.
  JA
  NEE
 Als kind werd ik door mijn ouders of leraren gevoelig of verlegen gevonden. 
  JA
  NEE
 TOTAAL
   ...    keer JA
 ... keer NEE

Karaktereigenschap

Hooggevoeligheid is een karaktereigenschap en daar zijn geen diagnoses voor. Je gaat ook niet naar de dokter om te laten bevestigen dat je eigenwijs bent toch?

Maar voor sommigen is het besef dat er hooggevoelig zijn, heel confronterend.  Een test is maar iets om het proberen te omschrijven in een beperkt aantal kenmerken.  Sommigen zijn verbaasd dat ze zichzelf en een aantal van hun 'rare kantjes' zo hard herkennen in bovenstaande vragen.

Heb je nood om hier met iemand over te praten?

Klik dan hier om contact met ons op te nemen of bel naar 0476/29 99 39

100 vragen HSP zelftest

Bedenk bij elke vraag in hoeverre deze op jou van toepassing is. Het kan heel goed zijn dat je in de loop der tijd hebt leren omgaan met bepaalde gevoeligheden of dat je er overheen bent gegroeid. In dat geval vul je de test in alsof dit nog niet zo is. Let erop dat elk woord in de zin belangrijk is, vooral woorden als erg, vaak, nodig of veel.

NB: Dit is geen wetenschappelijke test! Deze test heeft heel wat kritieken gehad, en waarschijnlijk terecht. Hij staat op deze site ter volledigheid.


1  Ik werd vaak een huilebalk genoemd door mijn familie, vriendjes of klasgenoten.
2  Ik reageerde vaak heftig op situaties of mensen als ik iets nodig had en als ze mij dit niet konden geven.
3  Ik was erg bang voor nieuwe plaatsen, gebeurtenissen of mensen zelfs als er geen duidelijke aanleiding voor was.
4  Ik voelde me vaak overweldigd door indrukken wanneer ik in een drukke of luidruchtige omgeving was, zoals winkelcentra, (pret)parken en klaslokalen. 5  Ik kon niet begrijpen waarom andere kinderen van mijn leeftijd zo zelfverzekerd waren en geen angst leken te kennen.
6  Ik vond het erg moeilijk om bepaalde vaardigheden aan te leren of om bepaalde informatie te begrijpen waarvan ik wist dat het niet zo moeilijk was.
7  Mijn ouders hadden het erg moeilijk met mij en moesten extra hun best doen om aan mijn emotionele behoeften tegemoet te komen.
8  Ik was erg verlegen, zelfs als ik mezelf dwong om met andere mensen te praten of met hen om te gaan.
9  Ik vond het bijna onmogelijk om te zeggen wat ik echt bedoelde zonder te stotteren of mijn woorden te verhaspelen.
10  Ik was erg op mijn hoede, zelfs in situaties die in alle opzichten veilig waren.


De keuzes die ik in mijn jeugd heb gemaakt

11  Ik vermeed als kind sport en spel of zou dat gedaan hebben als ik de keuze had gehad.
12  De behoefte om veilig te zijn had voor mijn de hoogste prioriteit.
13  Ik had geen, één of twee echte vrienden waarmee ik een hechte band had. Naast hen ging ik met bijna niemand om.
14  Ik wist al op jonge leeftijd dat ik niet teveel betrokken wilde raken bij het reilen en zeilen van de wereld. Ik had mijn eigen leventje nodig, vooral in mezelf.
15  Ik deed erg veel moeite om het slechte humeur of de woede van anderen te ontlopen door ergens anders heen te gaan of door me terug te trekken op een plek waar ik me wel veilig voelde.
16  Ik besloot mensen voorzichtig te benaderen omdat ik niet kon voorspellen of ze me aardig zouden vinden en hoe ze op mij zouden reageren.
17  Ik realiseerde me al vroeg dat ik niet goed onder druk kon presteren, dus deed ik er alles aan om me goed op proefwerken en tentamens voor te bereiden. 18  Als kind leefde ik in angst. Ik raakte eraan gewend en leerde ermee omgaan.
19  Wanneer ik werd opgemerkt werd door volwassen HSP's betekende hun aandacht veel voor mij, veel meer dan de aandacht van andere mensen.
20  Ik herinner me maar een paar mensen die me echt begrepen en die ik dankbaar ben omdat ze me in moeilijke tijden op de been hielden.


Hoe ik in het leven sta

21  Ik ben snel gekwetst door dingen die anderen niet schijnen te raken.
22  Ik heb erg intense gevoelens, zowel positief als negatief, die vaak binnen een dag zijn verdwenen. Later vraag ik me af waarom het toen zoveel voor me betekende.
23  Ik word nog steeds geraakt door gebeurtenissen die lang geleden zijn gebeurd. En ik ervaar nog altijd, zowel lichamelijk als geestelijk, de gevoelens die ik toen ervoer.
24  Het is ontzettend moeilijk om een baan te vinden die me die bij me past, die me voldoening schenkt en waar ik veel van mijn gevoel in kwijt kan.
25  Ik ben me erg bewust van mijn angsten en ik praat daar ook veel met andere mensen over.
26  Ik mis liever een mooie kans dan dat ik het risico loop een grote fout te maken.
27  Ik zou het liefste een schrijver, artiest, deskundige of adviseur willen zijn. Of ik zou een beroep kiezen waarin geldings- en prestatiedrang minder van belang zijn en waarin ik niet te maken krijg met de conflicten waarvoor ik bang ben.
28  Ik besef dat mijn buitengewone gevoeligheid een gave is. Alleen had ik er graag een gebruiksaanwijzing bij gekregen zodat ik weet hoe ik met deze gave om moet gaan.
29  Ik wil geen zaken doen met bedrijven of instanties die geen extra zorg en tijd aan me willen besteden en die mijn gevoel voor perfectie niet waarderen. 30  Ik doe mijn uiterste best om mijn omgeving zo in te richten zodat ik me er prettig voel. Doe ik dit niet dan zal ik snel mijn innerlijke evenwicht en gevoel van veiligheid verliezen.


Mijn relatie met andere mensen

31  Ik neem graag een voorbeeld aan de mensen die ik bewonder. Ik zou graag wat meer op hen willen lijken.
32  Ik vind het moeilijk om regelmatig oogcontact te maken.
33  Ik wil anderen graag een plezier doen, meer dan andere mensen doen.
34  Ik wil het best mogelijke advies geven, zelfs al zou ik hier veel moeite voor moeten doen. Ik zie het als mijn plicht en verantwoordelijkheid.
35  Als ik ooit een fout tegenover een bepaald persoon heb gemaakt vind ik het erg moeilijk om dit te vergeten. Telkens als ik hem zie zal ik eraan herinnerd worden.
36  Ik moet soms even alleen zijn en me afzonderen van andere mensen, zeker wanneer ik overprikkeld ben.
37  Ik heb het idee dat mensen me meer in de gaten houden of beoordelen dan dat ze in werkelijkheid doen.
38  Ik kan gemakkelijk aanvoelen wat er in anderen omgaat en wat ze van plan zijn.
39  Het ontmoeten van nieuwe mensen vraagt heel veel van me, het is alsof het iets van me wegneemt waarvan ik op mijn manier moet herstellen.
40  Ik doe er alles aan om mensen zich op hun gemak te laten voelen. Omdat ik me goed in hen kan inleven.


Lichaamstaal

41  Ik heb vaak een angstige blik in mijn ogen.
42  Ik loop vaker met mijn hoofd naar beneden dan omhoog.
43  Ik sta er een beetje zijdelings bij als ik met een ander praat.
44  Ik heb vaak een verdrietige, eenzame of bange blik in mijn ogen.
45  Mijn hart gaat ontzettend tekeer wanneer ik bang ben.
46  Het zweet breekt me uit als ik me bedreigd voel, zelfs als die dreiging niet re?el is.
47  Ik bloos gemakkelijk wanneer ik in verlegenheid word gebracht. Ik buig mijn hoofd of kijk weg.
48  Wanneer ik onder druk sta, bekeken of beoordeeld word, verlies ik mijn concentratie of mijn handen beginnen te trillen.
49  Ik heb de neiging om nogal onhandig te zijn wanneer ik mijn lichaam gebruik. Ik lijk geen natuurlijk coördinatievermogen te bezitten.
50  Ik ben als een kat: voorzichtig, alert en snel gealarmeerd.


Ik en mijn omgeving

51  Ik merk de details in mijn omgeving veel sneller op dan anderen. Zoals het weer, de natuur, de temperatuur, de inrichting van kamers, kleuren, de energie en het humeur van mensen.
52  Ik ben vaak zonder reden erg moe nadat ik een lange tijd in een drukke of chaotische omgeving ben geweest.
53  Ik heb de behoefte om me minstens één keer per week in een stille kamer terug te trekken, soms zonder duidelijke reden.
54  Ik voel altijd een enorme opluchting als ik me door een moeilijke situatie heb heengeslagen.
55  Ik heb de behoefte om mijn leefomgeving volgens mijn inzicht te veranderen zodat ik me er veilig en beschermd voel.
56  Ik voel dat ik veel invloeden van buitenaf in mij opneem, zelfs dingen waarvan ik me niet bewust ben, al word ik er wel door beïnvloed.
57  Ik merk hoe andere mensen door hun omgeving beïnvloed worden, zelfs wanneer zij het zelf niet doorhebben.
58  Ik hou er niet van om dingen uit mijn hoofd te leren. Ik moet de leerstof voelen en ervaren zodat ik het gewoonweg weet.
59  Ik heb meer tijd nodig dan anderen om te herstellen van lichamelijke inspanning of stress, zoals een jetlag of een verhuizing. Soms moet ik even bijslapen om het weer aan te kunnen.
60  Ik ben me erg bewust van mensen, plaatsen en voorwerpen, zeker wanneer iets verplaatst of veranderd is.


Hoe ik reageer

61  Ik heb vaak last van schaamte of een schuldgevoel, zelfs bij dingen die er eigenlijk niet toe doen.
62  Ik huil vaak om dingen die me herinneren aan moeilijke tijden of aan mensen waar ik veel om gaf, zeker als ik me veilig bij hen voelde.
63  Ik ben soms bang voor de intensiteit van mijn eigen gevoelens. Ik voel zo veel!
64  Ik raak gemakkelijk in een dip of een depressie.
65  Ik reageer vaak te heftig en ben veel te snel gealarmeerd.
66  Ik voel meer angst dan anderen, soms ben ik zelfs bang voor het bangzijn.
67  Wanneer ik overprikkeld ben sla ik mentaal, fysiek of emotioneel dicht. Ik moet ophouden waarmee ik bezig was, weggaan of vluchten, ik heb geen andere keuze.
68  Wanneer ik een idee krijg, dan speel ik ermee totdat ik het van alle kanten heb bekeken. Dan kan ik er gebruik van maken zodra de tijd er rijp voor is.
69  Ik drink niet alleen koffie als opkikker, maar omdat cafeïne me alert en wakker houdt, zo ben ik direct klaar voor actie.
70  Wanneer mijn adrenaline stroomt kost het me moeite om mezelf te kalmeren, soms duurt het wel 3 of 4 dagen om mijn normale evenwicht te hervinden.


Hoe ik met prikkelingen omga

71  Muziek heeft een sterke invloed op me, soms neemt het mijn lichaam, verstand en hart over. Het verandert niet alleen mijn humeur maar mijn hele wezen.
72  Ik moet regelmatig alleen zijn om goed te kunnen functioneren en in balans te blijven.
73  Zelfs al kijk ik graag TV het doet vaak meer met me dan ik doorheb.
74  Ik schrik snel vooral als ik diep geconcentreerd ben.
75  Er zijn veel dingen die me prikkelen, ook als ik er geen erg in heb.
76  Ik moet de prikkels die ik binnen krijg zorgvuldig reguleren, want als ik teveel ervaar heb ik meer tijd nodig om bij te komen.
77  Ik voel me snel opgejaagd en dan is het niet eenvoudig mezelf weer te kalmeren.
78  Ik moet mijn oren bedekken als ik een sirene hoor want anders voel ik het tot in mijn botten.
79  Wanneer ik me in het gezelschap van luidruchtige mensen bevind word ik zelf ook luidruchtig of ik probeer mezelf tegen hen te beschermen.
80  Ik ben erg verbaasd dat sommige dingen die een grote invloed op mij hebben door anderen nauwelijks worden opgemerkt.


Hoe ik mijzelf en mijn hooggevoeligheid zie

81  Ik vraag me soms af of er iets mis met mij is heb omdat ik zo gevoelig ben.
82  Mijn intuïtie is zo sterk dat zelfs intuïtieve mensen naar mij toekomen om mij naar mijn kijk op de dingen te vragen.
83  Ik ben altijd erg creatief geweest. Ik kan niets doen zonder dat men mij vraagt hoe ik het heb gedaan.
84  Ik reflecteer vaak de dagelijkse gebeurtenissen en hoe ik mij persoonlijk ontwikkel.
85  Ik streef er naar om alles in mijn omgeving ten positieve te veranderen en om de problemen van de mensen om me heen te verminderen, omdat ik hun problemen zo sterk aanvoel.
86  Mijn zelfvertrouwen is van nature niet erg groot, alsof het steeds moet worden aangevuld.
87  Ik zou graag wat extraverter willen zijn omdat het lijkt alsof extraverte mensen alles sneller voor elkaar krijgen.
88  Ik weet dat mijn gevoeligheid iets goeds is, al lijkt mijn gevoeligheid soms met mij op de loop te gaan.
89  Ik denk dat mijn leven veel interessanter is dan anderen vermoeden.
90  Ik heb vaak gedacht dat ik succesvoller zou zijn als ik niet zo gevoelig was.


Hoe anderen mij zien

91  Anderen noemen mij vaak begaafd al vraag ik me af of dit echt zo is.
92  Sommigen gaan ervan uit dat ik niet zo sociaal ben ingesteld, omdat ik me niet graag tussen teveel mensen bevind.
93  Men noemt me vooruitziend omdat ik me vaak afvraag wat de toekomst zal brengen.
94  Men vindt dat ik me te druk maak over teveel dingen.
95  Mensen die niet zo gevoelig zijn vinden het vaak teveel gedoe om met mij om te gaan. Soms krijgen ze er na een tijdje genoeg van.
96  Ik weet dat men mij anders vindt, maar dat neem ik niemand kwalijk want het is zo.
97  Ik vraag me vaak af of ik ooit in staat zal zijn mijn leven zo in te richten zoals ik dat graag wil. En dat het me niets zal uitmaken wat anderen van mij, mijn gevoeligheid en leven zullen denken.
98  Men heeft soms medelijden met mij omdat ik zo gevoelig ben. Ik voel ik me soms net een huisdier dat voortdurend geaaid wordt.
99  Men vertrouwt erop dat ik mijn werk goed zal doen omdat ik een perfectionist ben.
100  Mensen die minder gevoelig zijn nemen me graag in de maling. Waarschijnlijk omdat ik anders ben.

Klik hier om de test on-line uit te voeren op de site van hooggevoelig.nl

High Sensation Seeker test


1 Als het veilig was, zou ik wel een drug willen proberen waardoor ik vreemde nieuwe ervaringen zou opdoen
2 Sommige gesprekken vind ik pijnlijk saai.
3 Ik ga liever naar een nieuwe plek die ik misschien niet leuk vind dan terug naar een plek waarvan ik weet dat ik het er leuk vind.
4 Ik zou wel een sport willen proberen die een fysieke kick geeft, zoals skiën, bergbeklimmen of surfen.
5 Ik voel me rusteloos als ik lang thuis ben.
6 Ik hou er niet van te wachten zonder iets te doen te hebben.
7 Ik kijk zelden twee keer naar dezelfde film.
8 Ik vind het onbekende leuk.
9 Als ik iets ongewoons zie, ga ik er meestal wel op af om er meer over te weten te komen.
10 Iedere dag met dezelfde mensen optrekken vind ik saai.
11 Mijn vrienden zeggen dat ze nooit kunnen voorspellen wat ik wil.
12 Ik vind het leuk om een nieuw gebied te verkennen.
13 Ik vermijd een dagelijkse routine op te bouwen.
14 Ik voel me aangetrokken tot kunst die me een heftige ervaring geeft.
15 Ik hou van stoffen waarvan ik 'high' word.
16 Ik geef de voorkeur aan vrienden die onvoorspelbaar zijn.
17 Ik verheug me op een plek te zijn waar het nieuw en vreemd voor me is.
18 Als ik geld uitgeef aan reizen kan het land waar ik heen ga me niet ver genoeg zijn.
19 Ik zou best ontdekkingsreiziger willen zijn.
20Ik vind het leuk als iemand onverwachts een grapje of opmerking over seks maakt waardoor iedereen nerveus begint te lachen.

Klik hier om de test on-line uit te voeren op de site van hooggevoelig.nl

Kindertest

Beantwoord de vragen zo goed als je kunt. Antwoord met 'Ja' als het in ieder geval enigszins opgaat of gedurende een aanzienlijke periode in het verleden opging. Antwoord met 'Nee' als het niet speciaal of helemaal niet opgaat voor je kind.


Mijn kind...

1 Schrikt snel.    

2 Heeft last van kleren die kriebelen, naden in sokken of kledingmerkjes tegen zijn/haar huid.    

3 Houdt over het algemeen niet van grote verrassingen.    

4 Leert meer van een vriendelijke terechtwijzing dan van een strenge straf.    

5 Lijkt mijn gedachten te kunnen lezen    

6 Gebruikt moeilijke woorden voor zijn/haar leeftijd.    

7 Ruikt elk vreemd geurtje.    

8 Heeft een scherpzinnig gevoel voor humor.    

9 Lijkt zeer intuitief.    

10 Is moeilijk in slaap te krijgen na een opwindende dag.    

11 Heeft moeite met grote veranderingen.    

12 Wil zich verkleden als zijn/haar kleren nat of zanderig zijn geworden.    

13 Stelt veel vragen.    

14 Is een perfectionist.    

15 Heeft oog voor het verdriet van anderen.    

16 Houdt meer van rustige spelletjes.    

17 Stelt diepzinnige beschouwende vragen.    

18 Is zeer gevoelig voor pijn.    

19 Kan slecht tegen een luidruchtige omgeving   

20 Heeft oog voor detail (iets dat van plaats is veranderd, een verandering in iemands uiterlijk e.d.).    

21 Kijkt eerst of het veilig is alvorens ergens in te gaan klimmen.    

22 Presteert het best wanneer er geen vreemden bij zijn.    

23 Beleeft dingen intensief.

Klik hier om de test on-line uitte voeren op de site van hooggevoelig.nl

Jung's persoonlijkheidstest

Deze test is gebaseerd op het persoonlijkheidsmodel van de Zwitserse psychiater Carl Jung.
Dit model is in de psychologie een populair model en wordt vaak gebruikt om persoonlijkheidsvragenlijsten te maken. Met deze test kun je meer inzicht krijgen in wie je bent, wat jouw voorkeuren zijn en wat er het beste bij je past als het gaat om werk of opleiding.

Klik hier om de test te doen

Andere online testen

Twintig vragen test

Ben ik een Hoog Sensitief Persoon (HSP)?

Hieronder vind je 20 uitspraken.
Als je het met een uitspraak eens bent antwoord je met 'Ja'.
Als je het NIET eens bent met de uitspraak vul je 'Nee'in.
Als je alle vragen hebt beantwoord, dan klik je op 'UITSLAG', helemaal onderaan de vragenlijst.


1. Ik schrik snel.
Ja | Nee

2. Ik ben gevoelig voor pijn.
Ja | Nee

3. Ik ben me bewust van subtiele signalen in mijn omgeving.
Ja | Nee

4. De stemming van anderen beïnvloed mij.
Ja | Nee

5. Als kind werd ik door mijn ouders of lerearen al gevoelig of verlegen gevonden.
Ja | Nee

6. Ik probeer zoveel mogelijk situatie te vermijden die mij overbelasten of van streek maken.
Ja | Nee

7. Ik kijk in principe niet naar films of tv-programma's die gewelddadig zijn.
Ja | Nee

8. Ik raak geïrriteerd als mensen proberen mij teveel dingen tegelijk te laten doen.
Ja | Nee

9. Bij harde geluiden voel ik mij niet op mijn gemak.
Ja | Nee

10. Ik ben zeer gevoelig voor het effect van caffeine.
Ja | Nee

11. Als ik op mijn vingers gekeken word, dan word ik zo nerveus of gespannen dat mijn prestaties veel minder zijn dan gewoonlijk.
Ja | Nee

12. Ik ben erg conscientieus.
Ja | Nee

13. Ik heb een rijke en complexe innerlijke belevingswereld.
Ja | Nee

14. Tijdens drukke dagen heb ik de behoeft om mij terug te trekken op een plek waar ik ongestoord alleen kan zijn.
Ja | Nee

15. Ik raak gemakkelijk overvoerd door dingen als fel licht, sterke geuren, grove weefsels of harde sirenes.
Ja | Nee

16. Ik doe erg mijn best om te voorkomen dat ik dingen vergeet of fouten maak.
Ja | Nee

17. Ik heb een neus voor delicate geuren, smaken geluiden en kunstwerken en geniet daarvan.
Ja | Nee

18. Kunst en muziek kunnen mij diep ontroeren.
Ja | Nee

19. Ik voel me ongemakkelijk als er erg veel om me heen gebeurt.
Ja | Nee

20. Als mensen zich niet prettig voelen in hun omgeving, dan weet ik meestal wat er moet gebeuren om dat te veranderen (bijvoorbeeld door kleuren te veranderen of meubels te verplaatsen).
Ja | Nee